Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Loviisan Viemäripalvelu Ky

(Y-tunnus 0894338-8)
Viipurintie 11
07955 Tesjoki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Loviisan Viemäripalvelu Ky

019-501631
loviisanviemaripalvelu@gmail.com

Tietosuojavastaava:

Loviisan Viemäripalvelu Ky

Henkilötietojen käsittely ja käyttötarkoitus

Henkilötietolakiin (10 ja 24 §) perustuen rekisterinpitäjän velvoitteena on ilmoittaa henkilötietojen käsittely sekä käyttötarkoitus.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön tai yrityksen nimi ja Y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, www osoite) sekä asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkuussuhteisiin liittyvä yhteydenpito. Tallennettuja tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei tietojen luovuttaminen ole edellytyksenä yritystoiminnan mahdollistumiselle (kirjanpito, laskutus).

Rekisteröidyn oikeudet ja tallennettujen tietojen luovuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeudet tarkistaa tietojen oikeellisuus sekä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot, sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee että tietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin, sekä pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Säännönmukaiset tietolähteet sekä tietojen luovutukset

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakkuussuhteen syntyessä, sekä mediapalvelujen (kotisivut, sosiaalinen media) kautta kerätystä analytiikasta.

Tallennettuja tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Loviisan Viemäripalvelu Ky: ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen käsittely

Asiakasrekisterin tietojen suojaus perustuu tietojärjestelmien asianmukaiseen tietoturvasuojaukseen, sekä Loviisan Viemäripalvelu Ky:n valtuuttamien henkilöiden (tilitoimisto, laskutus) pääsyyn asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.

Sähköisen siirtoasiakirjan velvoite edellyttää asiakasrekisterin tietojen (yhteystiedot, jätelaji sekä jätteen määrä) tallentamista sähköiseen siirtoasiakirja sovellukseen, sekä tietojen siirtämistä siirtorekisteriin (siirtorekisteri.fi). Sähköisen siirtoasiakirjan tietojen käsittely tapahtuu Loviisan Viemäripalvelu Ky:n valtuuttamien henkilöiden toimesta.

Sähköinen kohderaportointi (viemärisaneeraukset, kuvauspalvelu) edellyttää kohdekuvien, sekä asiakkaan yhteystietojen tallentamisen sähköiseen muotoon. 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Laadittu 6.3.2023