Umpi- ja saostussäililöiden tyhjennys sekä huoltotyöt

Suoritamme Loviisan alueella, sekä ympäristökunnissa umpisäiliöiden, saostussäiliöiden sekä pienpuhdistamoiden tyhjennyksiä, sekä huoltotöitä. Yrityksessämme on jo yli 30 vuoden ajalta kokemus viemärihuollon toimialasta, sekä pitkiä asiakassuhteita yksityisten kotitalouksien ja yritysten kanssa.

Luonnollisesti kaikentyyppiset likakaivot sekä jätevesisäiliöt vaativat kunnossapitoa sekä huoltoa. Pienpuhdistamon pesu- ja huoltotyö on järkevää tehdä säännöllisin väliajoin 1-2 kertaa vuodessa lietetyhjennyksen yhteydessä. Yksityistalouksien lietesäiliön, tai saostussäiliön tyhjennysväli riippuu säiliön koosta, sekä käytön määrästä. Asukkaan olisikin hyvä tarkkailla oman kaivon tai lietesäiliön täyttymistä tyhjennyksien välillä ylitäytön estämiseksi ja toivommekin tilauksen tekemistä noin 3-5 arkipäivää ennen toivottua tyhjennyksen ajankohtaa.  

Tärkeää on huolehtia saostus- ja umpisäiliöiden ympäristön turvallisuudesta. Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia siitä, että palveluntuottajalla on mahdollisuus esteettömästi päästä kaivojen viereen. Istutukset ja rakennelmat likakaivojen sekä umpisäiliöiden välittömässä läheisyydessä saattavat olla esteenä tyhjennyksen onnistumiselle.  

Jätelakiuudistuksen https://ym.fi/jatteet/jatelaki mukaan myös saostus- ja umpisäiliölietteet kuuluvat siirtoasiakirja velvoitteen piiriin. Toimitamme kaikista siirtoasiakirjavelvoitteen piiriin kuuluvista jätteistä asiakkaalta saamiemme tietojen perusteella tarvittavat tiedot siirtorekisteriin siirtoasiakirja -sovelluksen avulla.