Siirtoasiakirjavelvoite

Jätelaki  (714/2021) uudistuksen myötä siirtoasiakirjavelvoitteisten jätteiden siirtoasiakirja tulee toimittaa sähköisessä muodossa siirtorekisteri.fi tietojen tallentamisjärjestelmään. Siirtorekisteri on Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä rekisteri, jonne valvovana tahona on pääsy ELY-keskuksen, sekä kuntien valvontaviranomaisilla. 

Loviisan Viemäripalvelu Ky:n käytössä olevan sähköisen siirtoasiakirjan avulla asiakkaidemme siirtoasiakirjavelvoitteisista jätteistä tallentuu siirtorekisteriin vaaditut tiedot. Lisää tietoa siirtoasiakirjavelvoitteista osoitteesta: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Jatteiden_kerays_ja_kuljetus_Suomen_sisalla/Usein_kysytyt_kysymykset_SIIRTOrekisteri(63734)